Надвірнянщина - ворота Карпат  |

  Сайт працює в тестовому режимі

  |  

   Версія для людей з вадами зору

Доступ до публічної інформації

Порядок оформлення запиту на інформацію

     Публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації.

Оформлення запитів на інформацію

     Надання публічної інформації Надвірнянською районною радою здійснюється у відповідь на запит на інформацію.

Запит на інформацію – це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні.

Запитувач має право звернутися до розпорядника інформації із запитом на інформацію незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.

Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним. Запити можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача.

Письмовий запит подається в довільній формі.

Запит на інформацію повинен містити:

1) ім’я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є;

2) загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

3) підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

Строк розгляду запитів на інформацію

1. Надвірнянська районна рада, як розпорядник інформації має надати відповідь на запит на інформацію не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

2. У разі, якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.

3. Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.

4. У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, розпорядник інформації може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку розпорядник інформації повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

Відмова та відстрочка в задоволенні запиту на інформацію

1.Надвірнянська районна рада має право відмовити в задоволенні запиту в таких випадках:

– районна рада не володіє і не зобов’язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

– інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;

– особа, яка подала запит на інформацію, не оплатила фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком;

– не дотримано вимог до запиту на інформацію.

2. У відмові в задоволенні запиту на інформацію має бути зазначено:

– прізвище, ім’я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту розпорядником інформації;

– дату відмови;

– мотивовану підставу відмови;

– порядок оскарження відмови;

– підпис.

3. Відмова в задоволенні запиту на інформацію надається в письмовій формі.

4. Відстрочка в задоволенні запиту на інформацію допускається в разі, якщо запитувана інформація не може бути надана для ознайомлення в передбачені Законом строки у разі настання обставин непереборної сили. Рішення про відстрочку доводиться до відома запитувача у письмовій формі з роз’ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.

5. У рішенні про відстрочку в задоволенні запиту на інформацію має бути зазначено:

– прізвище, ім’я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту розпорядником інформації;

– дату надсилання або вручення повідомлення про відстрочку;

– причини, у зв’язку з якими запит на інформацію не може бути задоволений у встановлений цим Законом строк;

– строк, у який буде задоволено запит;

– підпис.

Плата за надання інформації

1. Інформація на запит надається безкоштовно.

2. У разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов’язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк.

3. Розмір фактичних витрат визначається відповідним розпорядником на копіювання та друк в межах граничних норм, встановлених Кабінетом Міністрів України.

4. При наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується.

Запит може бути поданий особисто посадовим особам, які організовують у встановленому порядку доступ до публічної інформації, якою володіє розпорядник інформації, в робочий час згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку.

У запиті необхідно зазначити спосіб отримання інформації.

ЗРАЗОК 1

ЗАПИТ

НА ОТРИМАННЯ ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

(від фізичних осіб)

Розпорядник інформації Надвірнянська районна рада
Кому

голові Надвірнянської районної ради

Гурмаку І. М.

П. І. Б. запитувача  
Вид, назва, реквізити чи зміст документа , щодо якого зроблено запит  
або
Загальний опис необхідної інформації          
Прошу у визначений Законом України «Про доступ до публічної інформації» термін надати мені відповідь:
Поштою /Вказати поштову адресу/
Факсом /Вказати номер факсу/
Електронною поштою /Вказати e-mаіl/
В усній формі /Вказати номер телефону/
Контактний телефон  
Дата запиту, підпис  

Зареєстровано _____________________

ЗРАЗОК 2

ЗАПИТ НА ОТРИМАННЯ ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

(від юридичних особи)

 

Розпорядник інформації

Надвірнянська районна рада

Кому

голові Навдвірнянської районної ради

Гурмаку І. М.

Організація, юридична особа

 

П. І. Б. представника запитувача, посада

 

або

Загальний опис необхідної інформації

 

 

 

 

 

 

Прошу у визначений Законом України «Про доступ до публічної інформації» термін надати мені відповідь:

Поштою

/Вказати поштову адресу/

Факсом

/Вказати номер факсу/

Електронною поштою

/Вказати e-mаіl/

 

Підкреслити обрану категорію

Контактний телефон

 

Дата запиту, підпис

 

 

Зареєстровано _____________________

ЗРАЗОК 3

ЗАПИТ НА ОТРИМАННЯ ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

(від обєднань громадян)

Розпорядник інформації Надвірнянська районна рада
Кому голові Надвірнянської районної ради Гурмаку І. М.
Організація  
Вид, назва, реквізити чи зміст документа , щодо якого зроблено запит  
або
Загальний опис необхідної інформації          
Прошу у визначений Законом України «Про доступ до публічної інформації» термін надати мені відповідь:
Поштою /Вказати поштову адресу/
Факсом /Вказати номер факсу/
Електронною поштою /Вказати e-mаіl/
В усній формі /Вказати номер телефону/
Контактний телефон  
Дата запиту, підпис  

Зареєстровано _____________________