Надвірнянщина - ворота Карпат  |

  Сайт працює в тестовому режимі

  |  

   Версія для людей з вадами зору

Положення про Премію

ПОЛОЖЕННЯ

про премію районної ради імені Юрія Шкрумеляка

1. Премія районної ради імені Юрія Шкрумеляка (далі – Премія) є відзнакою в галузі дитячої літератури, розроблення та втілення проектів духовно-патріотичного виховання дітей та молоді.

2. Премією відзначаються твори дитячої літератури та розроблені, втілені власні проекти духовно-патріотичного виховання дітей та молоді, що стали вагомою подією в літературному та громадському житті району.

3. Премією можуть нагороджуватися громадяни України, які творчо працюють на території Надвірнянського району.

4.  Премія присуджується щорічно до дня народження Юрія Шкрумеляка, починаючи з 2015 року, в двох номінаціях:

І. “Поезія, проза” – збірки поезій, прозові твори для дітей.

ІІ. “Патріотичне та духовне виховання” – реалізація проектів патріотичного та духовного виховання молоді.

5. На здобуття Премії представляються збірки поезій, прозові твори для дітей, звіти про реалізацію проектів, опубліковані (оприлюднені), у завершеному вигляді протягом останнього календарного року, але не пізніше, як за 2 місяці до їх висунення на здобуття Премії.

6. Висунення кандидатів на здобуття Премії здійснюють: органи місцевого самоврядування, відділ культури та відділ освіти райдержадміністрації, районні організації творчих спілок та літературно-мистецькі об’єднання, громадські організації району.

7. На здобуття Премії подаються:

– клопотання про присудження Премії;

– завірений протокол засідання про висунення претендента на здобуття Премії;

– матеріали, що засвідчують творчий доробок претендента у вигляді фото-, аудіо- або відеозаписів (компакт-дисків, аудіо та відеокасет), друкованої продукції;

– ксерокопії рецензій та публікації у засобах масової інформації;

Матеріали, надані претендентами, не підлягають поверненню.

8. Днем висунення претендента на здобуття Премії вважається день реєстрації секретарем Комісії документів, зазначених у пункті 7 цього Положення.

Документи, оформлені з недотриманням вимог, зазначених у пункті 7 цього Положення, а також подані після закінчення строку внесення, розгляду не підлягають.

9. Розгляд, обговорення й оцінка творів, робіт та звітів про реалізацію проектів, представлених на здобуття Премії, проводяться конкурсною комісією з присудження Премії (далі – Комісія). Персональний склад Комісії затверджується розпорядженням голови районної ради за поданням профільної постійної комісії районної ради.

10. Основною формою роботи Комісії є засідання, які веде голова або за його дорученням заступник голови Комісії.

Засідання комісії є правочинним, якщо на ньому присутні більше половини складу. Рішення Комісії про присудження Премії приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів присутніх членів Комісії. У разі якщо при голосуванні результати розподілилися порівну, то голос головуючого на засіданні є ухвальним.

Організаційне забезпечення роботи Комісії, у тому числі приймання та підготовку документів здійснює секретар Комісії.

11. Твори, роботи та звіти про реалізацію проектів на здобуття Премії приймаються конкурсною комісією з 01 липня до 31 серпня кожного поточного року. Допускається представлення творчих робіт претендентів не більше 2-х спроб.

12. У разі відсутності гідного рівня конкурсної роботи премія за рішенням Комісії не присуджується.

13. Якщо на здобуття Премії висунуто роботу чи проект члена Комісії, він протягом обговорення кандидатур та присудження Премії не бере участі в роботі Комісії.

14. Премія присуджується авторові чи виконавцеві один раз, незалежно від номінації. Посмертного представлення на здобуття Премії не передбачено.

15. Лауреату, якому присуджується Премія, присвоюється звання “Лауреат премії районної ради імені Юрія Шкрумеляка” і вручається диплом та грошова винагорода в розмірі 5,0 тис. грн. При втраті (псуванні) диплома лауреата дублікати не видаються. Опис диплома лауреата затверджується Комісією.

16. У разі, якщо Премія присуджена колективу – вручається диплом лауреата а грошова винагорода ділиться між учасниками колективу порівну.

17. Диплом і грошова частина Премії вручаються в урочистій атмосфері щорічно на урочистостях з нагоди вшанування пам’яті Юрія Шкрумеляка на його батьківщині.

18. Рішення про присудження Премії публікується в засобах масової інформації та веб-сайті районної ради.

Затверджено рішенням районної ради

від 11.06.2015 № 916-33/2015

“Ппро премію районної ради

імені Юрія Шкрумеляка